Prvý úspešní absolventi už získali svoje osvedčenie pracovníka solárneho štúdia

Prvé školenie a testovanie je za nami 👌 V pondelok 30. 01. 2023 si prvý účastníci Národného projektu štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií odniesli domov akreditovaný certifikát – Pracovník obsluhujúci solárium.

Prvý úspešní absolventi už získali svoje osvedčenie pracovníka solárneho štúdia

Naša spoločnosť sa v rámci tohto projektu stala Akreditovanou inštitúciou na školenie a testovanie pracovníkov solárneho štúdia. Ešte stále môžete využiť možnosť prihlásiť sa a medzi prvými získať osvedčenie s platnosťou v celej EÚ. Viac o národnom projekte nájdete na našej stránke Štúdium a akreditácia – Pracovník solárneho štúdia

Ak máte záujem o overenie kvalifikácie – Pracovník obsluhujúci solárium, neváhajte a prihláste sa. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Poďme spolu zvýšiť úroveň našej profesie. Pridajte sa aj vy k certifikovaným solárnym štúdiám.

Termíny skúšok postupne dopĺňame na našej stránke a tiež na našom Facebook profile Ergoline SlovenskoPre viac informácii nás môžete kontaktovať mailom: info@ergoline.sk alebo telefonicky: +421 905 501027. Soláriá s osvedčením kvalifikácie nájdete tu – Solárne štúdia.

Štúdium a akreditácia – Pracovník solárneho štúdia –  Školenie 4. februára 2023 

Prvý úspešní absolventi už získali svoje osvedčenie pracovníka solárneho štúdia
Prvý úspešní absolventi už získali svoje osvedčenie pracovníka solárneho štúdia
Prvý úspešní absolventi už získali svoje osvedčenie pracovníka solárneho štúdia
Prvý účastníci Národného projektu štúdia a certifikácie v odbore solárnych štúdií

AKTUALIZÁCIA: Nové registrácie do programu overovania kvalifikácie sú dočasne pozastavené. Nové kolá skúšok čakajú na legislatívne zmeny Zákona o celoživotnom vzdelávaní. 

Systém overovania kvalifikácie pre pracovníka obsluhujúceho solárium v rámci Národného projektu Systému overovania kvalifikácií v SR je prísne nastavený v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 125/2006 o inšpekcii práce, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky MZ SR č. 75/2014 Z. z. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. http://www.minedu.gov.sk/, www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

 

error:

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY ?

máte záujem o solárium ?